Is een bovengrondse
​​​​​​​vetafscheider verplicht?

Soms is een bovengrondse vetafscheider de enige optie


Een bovengrondse vetafscheider is soms de enige mogelijke of wettelijk toegestane oplossing, al hebt u natuurlijk bij voorkeur een ingegraven vetput. Als een bovengrondse vetafscheider onvermijdelijk is, hoe zorgt u voor een zo elegant mogelijke toepassing?Wanneer een bovengrondse vetafscheider?


Bij een professionele keuken is een vetafscheider of vetput verplicht. Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een bovengrondse vetafscheider. Bij sommige locaties - bijvoorbeeld in de binnenstad - is het niet mogelijk of zelfs verboden om een vetput in te graven. Bij een bedrijf of instelling zonder omliggende terreinen bijvoorbeeld, waar de enige plek voor de vetafscheider zou zijn onder de openbare weg. Daar liggen vaak al zoveel kabels en leidingen, dat het praktisch onmogelijk is om een vetafscheider in te graven. En bij sommige oudere panden kan graven tussen of nabij de fundering technische problemen veroorzaken, zoals verzakkingen en instortingsgevaar.Waar plaatst u een bovengrondse vetafscheider?


In verband met de afvoer van het afvalwater is het handig als de vetafscheider lager ligt dan de keuken. Zo kan het met vet vervuilde water vanuit de gootsteen en eventuele goten en putjes makkelijk naar de vetafscheider stromen. U kunt de vetafscheider bijvoorbeeld in de kelder plaatsen. Nadeel kan weer zijn dat de vetafscheider onder het afvoerpunt van de riolering komt te liggen. Dit betekent dat u het afvalwater vanuit een pompput naar de riolering moet pompen. Soms plaatsen we bovengrondse vetafscheiders ook wel in de keuken. Er zijn speciale tafelmodellen die bijvoorbeeld onder een werkblad passen.Bovengrondse vetafscheider logistiek?


Houd bij de aanleg van de vetafscheider rekening met het feit dat hij af en toe geleegd moet worden. Dat betekent dat er een tankwagen met afzuiginstallatie in de buurt moet kunnen komen en dat er voldoende ruimte boven de vetscheider moet zijn om het deksel te openen en er een afzuigslang in te steken. Daarbij is het natuurlijk óók prettig als de zuiginstallatie van buiten direct bij de vetafscheider kan komen, zonder daarbij delen van uw bedrijf te doorkruisen. Wij werken zeer proper en hygiënisch, maar het uiteinde van de zuigslang hangt wél in uw vetput. Enig nadruppelen is niet uit te sluiten. Denk dus aan plaatsing nabij een raam dat open kan, of installeer een luik.

Installatie bovengrondse vetafscheider


Kunt u geen vetput graven en moet u een andere oplossing bedenken? Olthuis Recycling is specialist op het gebied van vetafscheiders en vetput-installaties.


Wij verzorgen de plaatsing en onderhoud van ondergrondse en bovengrondse vetafscheiders, en komen uw vetafscheider ook regelmatig ledigen.

"Controleer zelf regelmatig preventief en actief uw vetput"

Neem vroegtijdig contact op


Als u bezig bent met de bouw of renovatie van een keuken, neem dan vroegtijdig contact met ons op. Intelligente planning en plaatsing van uw vetafscheidingsinstallatie kan u veel gedoe en geld besparen.

Olthuis Recyling

Duurzaam bezig