Hoe vaak moet u uw vetafscheider ledigen?

Informatie over de ledigingsfrequentie van uw vetput.
​​​​​​​

Een vetafscheider ledigen moet gebeuren met een zekere regelmaat. De ledigingsfrequentie van een vetput hangt af van diverse factoren. Bovendien is er een wettelijk voorgeschreven termijn voor de lediging van een vetafscheider. We vertellen u er graag meer over.

Wettelijke regels vetafscheider ledigen

Als u alles precies volgens de regels (norm NEN-EN 1825-1 en 2) wilt doen, dan houdt u zich aan het Activiteitenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en laat u maandelijks uw vetafscheider ledigen. In deze norm staat namelijk dat de afscheider minimaal één keer per maand moet worden geïnspecteerd, geleegd en schoongemaakt.

Uitzonderingen frequentie vetput legen

De eis om de vetafscheider maandelijks te laten legen is best streng. En welbeschouwd ook een beetje onzinnig voor bedrijven die bijvoorbeeld in de winter weinig werk hebben, of ondernemingen die andere maatregelen nemen om de vetafvoer te beperken. Omgekeerd kan het in bepaalde gevallen juist onvoldoende zijn om één keer per maand de vetput te ledigen. Bijvoorbeeld bij een bakkerij die in de oliebollentijd veel meer frituurt. Daarom is vastgesteld dat het ‘bevoegd gezag’ (gewoonlijk de inspectie van de milieudienst) de leeghaaleis kan versoepelen of aanscherpen.

Vetput ledigen als het nodig is

Het meest intelligent en economisch is het om een vetput pas te ledigen als het nodig is. Ook daar heeft de wetgever regels voor gesteld. Conform de norm NEN-EN 1825-1 en 2 moet een vetafscheider geleegd worden als de slibopvangruimte maximaal 50% gevuld is en/of als de vetopslagruimte tussen de schotten maximaal 80% gevuld is (gewoonlijk circa 16cm vet). Zie hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van uw vetput.

Controle vetafscheider

Een wet is nutteloos als niemand hem handhaaft. Daarom kan de wetgevende instantie inspecties van vetafscheiders (laten) uitvoeren. Bij zo’n vetputinspectie meet de inspecteur de dikte van de vetlaag en wordt ook het logboek kritisch bekeken om de onderhoudsfrequentie te controleren. Overigens staan er in de wet geen eisen over dit logboek, al is het een handig middel om snel en helder aan te tonen dat er voldoende onderhoud gepleegd is.

Ledigingsfrequentie vetput abonnement

De makkelijkste manier om te borgen dat uw vetafscheider tijdig geledigd wordt, is met het afsluiten van een abonnement. Hierbij kijken wij samen met u naar de capaciteit van uw vetput in relatie tot de bij u aanwezige apparatuur, de omvang van uw keuken, de verwerkte producten en de intensiviteit van de handelingen. Zo kunnen we goed inschatten welke ledigingsfrequentie in uw situatie nodig is. Door vervolgens het onderhoud, de lediging en de reiniging tijdig uit te voeren en goed te administreren in het logboek, weet u zeker en kunt u ook aantonen dat uw onderneming op dit gebied aan alle milieu-eisen voldoet. Meer weten? Een inschatting laten maken van de benodigde ledigingsfrequentie? Neem contact met ons op!

Vetput lediging
Meer informatie over vetput lediging?


Heeft u één minuut om dit formulier in te vullen? U ontvangt binnen 24 uur reactie (tijdens werkdagen).

Meer hierover
Een vetafscheider of vetput is verplicht als u afvalwater met vet loost. Hoe werkt de vetput, hoe voorkomt u problemen en hoe lost u ze op? Slimme...
Lees meer

Vetafscheider of vetput

Een vetafscheider of vetput is verplicht als u afvalwater met vet loost. Hoe werkt de vetput, hoe voorkomt u problemen en hoe lost u ze op? Slimme...

Wilt u een nieuwe vetput kopen? Ter vervanging of geheel nieuw… Olthuis Recycling kan op professionele wijze uw vetvangput of vetafscheider plaatsen.
Lees meer

Een vetput kopen en een nieuwe vetafscheider plaatsen

Wilt u een nieuwe vetput kopen? Ter vervanging of geheel nieuw… Olthuis Recycling kan op professionele wijze uw vetvangput of vetafscheider plaatsen.

Wanneer moet u uw vetput vervangen? Wat is de levensduur van uw vetafscheider en wanneer is vervanging nodig? De specialisten van Olthuis Recycling...
Lees meer

Vetafscheider vervangen - is vervanging van uw vetput nodig?

Wanneer moet u uw vetput vervangen? Wat is de levensduur van uw vetafscheider en wanneer is vervanging nodig? De specialisten van Olthuis Recycling...

Uw vetafscheider kan periodiek geïnspecteerd worden door iemand van de milieudienst. Lees wat kunt u doen om probleemloos door de vetput-controle te komen.
Lees meer

Vetafscheider controle, inspectie van uw vetput.

Uw vetafscheider kan periodiek geïnspecteerd worden door iemand van de mili...